Az eScience Regionális Egyetemi Tudásközpont üdvözli Önt!

Az eScience Regionális Egyetemi Tudásközpont a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal döntése alapján az Innovációs Alap terhére a Kutatásfejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda Pázmány Péter programja keretében alakult meg. A program fő célja az egyetemek, akadémiai kutatóintézet, iparvállalatok, szolgáltatók, valamint tudományos kutatással vagy innovációval foglalkozó szervezetek együttműködésének kiépítése és támogatása.

Az eScience Tudásközpont azoknak a tudományos és műszaki kérdéseknek a megoldására jött létre, amelyek hozzájárulnak a napjainkban megjelenő egyre komplexebb szerveződések, hálózatok, a mindent elárasztó adatözön által felvetett problémák tisztázásához, valamint egy olyan új technológia kifejlesztéséhez, mely segíti a fenti rendszerek szisztematikus kezelését, vizsgálatát. Cél továbbá az említett témákba kis- és közepes vállalkozások bevonása.