Az eScience Tudásközpont missziója

Az eScience Regionális Egyetemi Tudásközpont egy olyan kutatás-szervezési és kutatásmenedzselési egység, mely az ELTE-n, mint kutatóegyetemen meglevő tudásbázist felhasználva és kibővítve magas szellemi hozzáadott értéket képviselő kutatás-fejlesztési projekteket szervez és valósít meg. Tevékenységét változatos együttműködési formákat kínálva, vállalati partnerekkel közösen, külső források igénybevételével végzi, és a megszerzett tudást visszacsatolja az oktatásba, valamint segíti az új egyetemi szemléletmód kialakítását.

Az eScience Tudásközpont az Eötvös Loránd Tudományegyetem, valamint a vonzáskörébe tartozó egyetemek és kutatóhelyek tudásbázisára és a meglévő ipari háttereikre épülő intézmény, melynek szakmai profilja az informatikai adatrobbanás és az adatgyűjtési technológia rohamos fejlődése okozta kihívásra adandó válasz: hogyan kerüljük el, hogy az adatlavina eltemessen minket és hogyan tudunk hasznos információt kiszűrni olyan nagy adatbázisokból, melynek nagy része "zaj", hogyan tervezzünk meg adatbázisokat komplex feladatokra, hogyan találjuk meg a hibákat az adatbázisokban és végül, hogyan jelenítsük meg az adatokat az ember számára értelmezhető módon? A Központ fő feladata ezen új technológiák ki-, illetve továbbfejlesztése, tesztelése, valamint az új technológia alkalmazásának bemutatása gyakorlati problémák megoldásával. Az intézmény küldetése a következő lényeges elemekből áll:

  • Az egyetemek és az ipari cégek, kis- és középvállalatok szoros kutatási-fejlesztési együttműködésének elősegítése, és az eScience technológia és szolgáltatások fejlesztésére alapított kis cégek támogatása.

A kezdeti fejlesztési időszak leteltével a Központ a tevékenységét négy fő forrásból finanszírozza:

  1. hazai valamint EU, illetve egyéb kutatási-fejlesztési pályázatokból,
  2. kutatás-fejlesztési, oktatási, tesztelési szolgáltatásokból,
  3. ipari partnerekkel végrehajtott közös kutatás-fejlesztési projektekből,
  4. a kifejlesztett technológiák, szabadalmak értékesítéséből, illetve a hasznosításra alapított vállalkozások jövedelméből.
Ezek révén a Központ hosszabb távon önfenntartóvá válik.

Hosszabb időtávra előretekintve az eScience Tudásközpont arra törekszik, hogy az általa művelt szakterületen Magyarország regionális kutatás-fejlesztési központjává váljon, és, hogy ösztönözze a nemzetközi “high-tech” cégek betelepülését és tőkebefektetését hazánkban. Ezzel a Központ hozzájárul, az ország technológiai színvonalának általános növeléséhez, új munkahelyek teremtéséhez és általában az ország gazdasági fejlődéséhez.