Az eScience Tudásközpont az Eötvös Loránd Tudományegyetem önálló, közvetlenül a rektor felügyelete alá eső egysége. Fő feladatai az innovatív kutatás megszervezése és végrehajtása, a tudomány eredményeinek gyakorlati alkalmazása, a kifejlesztett termékek hasznosítása, valamint a fentiekkel összefüggő oktatási tevékenység ellátása.
A Tudásközpont fő feladata, hogy az Eötvös Loránd Tudományegyetemen meglevő tudásbázis alapján, a gyakorlati hasznosulás figyelembevételével kutatás-fejlesztési feladatokat végezzen, akár külső megrendelésre, akár partneri alapon, együttes fejlesztés keretében, tanulmányokat készítsen meghatározott célra, vagy tanfolyamokat tartson kompetenciája területén.
A Tudásközpont az NKTH és a Központ ipari konzorciális partnerei támogatásával jött létre, kezdeti tevékenysége három fő program köré csoportosul:
  • Bioinformatika
  • Hálózati informatika
  • Virtuális Obszervatórium
A Tudásközpont nyitott az együttműködésre újabb partnerekkel minden olyan területen, ahol a felhalmozott tudásbázisa hasznosítható.